Atalaya 2.0

 
El portal web de l' empleat
  • Permet que l'empleat consulti els seus horaris, fitxatges etc. via web
  • Facilita realitzar peticions de vacances a través del navegador
  • Cada usuari pot visualitzar els seus fitxatges, hores de treball, calendaris i costos de l'empleat
  • Visualització de l'estat de les peticions: pendent, acceptada o rebutjada
  • Impressió de llistats
 

Atalaya 2.0 és una aplicació web per la qual els empleats o encarregats podran consultar i imprimir fitxatges, saldos d'hores, costos, etc., així com realitzar peticions o canvis sobre el seu calendari, fitxatges, vacances, dades personals, etc.

Permet multiempresa i multiusuari. Podrà establir les seccions o dades que pot veure cada usuari, tenint control total sobre les dades que poden veure o sobre quins poden realitzar peticions.

Qualsevol usuari podrà accedir via web a les seves dades des de qualsevol ordinador o dispositiu amb connexió, fins i tot des de fora de l'empresa i podrà també donar d'alta a altres usuaris si es tenen els permisos.

Aquest software funciona com a mòdul amb HSTime Small Business i HSTime Enterprise.

  • Tenir instal·lat HSTime Enterprise o HSTime Small Business
  • Navegador instal·lat: Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE 7 o superior
  • Treballa amb aquestes bases de dades: MySQL, Microsoft SQL Server o Oracle
 
 

Potser estaves buscant:

Màquina de fitxar Lleida, software de registre de jornada laboral Lleida, control de presència a Lleida, proveïdor de software i màquines de fitxar a Lleida, registre jornada laboral