HSTime Cloud

 
Control de presència a través d'aplicació web
 • És la solució de software més avançada en plataforma cloud
 • Incorpora noves utilitats: inclou portal de l'empleat i geolocalització del fitxatge a través de mòbil, PC o tablet.
 • Admet horaris diürns, nocturns, rotatius i flexibles.
 • Es poden definir calendaris públics i personalitzar-los per cada empleat. Admet dies amb variants horàries o incidències.
 • Permet definir costos per nombre d'hores o franges horàries. Gestiona diferents conceptes de cost: hores normals, extres, festives, etc. Addicionalment, permet el control de saldo de bosses permès
 • Simplifica el sistema d'informes per una major personalització. Es poden realitzar càlculs personalitzats mitjançant fórmules. Exporta a Excel, Word, PDF, HTML i text ASCII.
 

HSTime Cloud no requereix instal·lació de software a l'ordinador; a través de l'aplicació web es podran gestionar els horaris d'entrada i sortida dels seus empleats. A nivell de consulta, els empleats podran seguir els seus registres a través del portal web mòdul que es troba inclòs en la solució de control de presència. Compatible únicament amb HS iClock 560 / S560 (altres terminals a consultar).

 • Treballa amb mode de comunicació push (enviament automàtic d'informació)
 • Compleix amb la normativa RGPD
 • Permet emmagatzemar fotos.
 • Els empleats poden consultar les seves dades via web.
 • Millor gestió de calendari incorporant vista anual i comparativa.
 • Permet arrodoniments de fitxatges, interrupcions de presència automàtiques i sortides amb incidència automàtica.
 • Realitza l'aparellament de fitxatges automàtics, evitant haver de realitzar l'aparellament i tancament de fitxatges manualment.
 • Controla incidències d'entrada, sortida i mixtes podent triar si han de comptabilitzar o no com a temps treballat i fer-les extensibles a dies posteriors.
 • Permet definir costos per nombre d'hores o franges horàries.
 • Gestiona diferents conceptes de cost: hores normals, extres, festives, etc. Costos compensats pel que fa a la quantitat predeterminada de temps o hores estàndard del treballador.
 • Sistema de còpia de seguretat parcial o total, automàtica al nostre servidor cloud.
 • Millora l'automatització de control simplificant i optimitzant el temps dels responsables de RRHH.
 • Admet establir tocs de sirena si el terminal escollit ho permet.
 
 

Potser estaves buscant:

Màquina de fitxar Lleida, software de registre de jornada laboral Lleida, control de presència a Lleida, proveïdor de software i màquines de fitxar a Lleida, registre jornada laboral